GEDRAG

GEDRAG

Over cultuur en structuur 


"Revitalizing pepole has a lot less to do with changing people and has a lot more to do with changing the context that companies, that senior managers, create around their people".

"Context, is hard to describe" As one manger called it its "the smell of the place". (Prof. Sumantra Ghoshal). 


“Veel topmensen leggen de nadruk op strategie, maar de cultuur van een organisatie is sterker. Die bepaalt of de strategie wordt uitgevoerd. Structuur en cultuur gaan hand in hand, maar uiteindelijk is de structuur bepalend" (Koen Veltman)

GEDRAG

McGregor's
motivatie theorie

De overtuiging van managers over wat hun mensen motiveert, beinvloedt hun managementstijl.

Als je gelooft dat je teamleden een hekel hebben aan hun werk en weinig motiviatie hebben (Theorie X)  dan zul je volgens McGregor een autoritiare stijl van management gebruiken.

Als je gelooft dat je mensen trots zijn opo hun werk en het als een uitdaging zien (Theorie Y) , dan zul je eefder een participatieve managementstijl aannemen. 

GEDRAG

Drive - Daniël Pink
over wat ons motiveert


In zijn boek Drive - de verrassende waarheid over wat ons motiveert (2010) beschrijft Daniel Pink - wát mensen motiveert. Hij onderscheidt Type X gedrag (extrinsiek gemotiveerd) van Type I gedrag (intrsiniek gemotiveerd). Hij benoemt zeven redenen waarom motivatie 2.0 ("de wortel en de stok") niet meer werkt. En 3 elementen waarmee we Type I gedrag (intirnsieke motivatie) kunnen stimuleren. Deze zijn

  • Autonomie
  • Meesterschap., en 
  • Zingeving

GEDRAG

Leren van Chris Argyris

Hoe je in commnicatie ervoor zorgt dat je precies daar komt waar je niet wilt zijn


Eén van mijn grootste leerervaringen komt van Chris Argyris: "hoe je in communicatie ervoor zorgt dat je precies daar komt, waar je niet wilt zijn".

 

Argyris en Schön stellen dat er bij mensen verschil zit tussen wat zij zeggen te doen en wat ze werkelijk doen. De theorie die we belijden (espused theory) verschilt van de theorie waar we naar handelen (theory in use). In lastige situaties vallen we terug op een standaardvorm van gedrag, die haaks staat op onze bedoelingen.

GEDRAG

Transactionele Analyse


Twee instrumenten vanuit de Transactionele Analyse zijn: - een Volwassen - Volwassen mindset, en - de Dramadriehoek> 
Eric berne onderscheid drie posities van waaruit je communiceert/ reageert. Als ouder, als Volwassene of als Kind. Voor effectieve Zelfsturing is tussen leider en medewerker een Volwassen relatie nodig. 
Karpman heeft een model voor effetieve communicatie ontwikkeld. Hij ziet de "dramadriehoek" als psychologisch rollenspel waarin mensen de verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag ontlopen. Door in ee rol te kruipen van - Redder, - Slachtoffer of -Aanklager. Meestal zijn er ook nog Toeschouwers. 

GEDRAG

D I S C 
wat is het, wat kun je ermee en waarom zo populair


DISC is een eenvoudige aansprekeknde too om (gewesnt) gedrag bij samenwerking te benoemen. Dit is bij Zelforganisatie nog wel eens een heikel punt. DISC voorziet hierin.  DISC is een afkorting van Daadkracht, Invloedrijk, Sociaal en Conscieëntieus.Het is een universele "taal" om gedrag, talent en verschil in manieren van communiceren te benoemen. Je DISC profiel  is niet wie je bent. DISC is niet om te labelen, hoewel het daartoe wel uitnodigt. 

hiërarchie

GEDRAG

Brein 


We weten hoé we onze telefon moeten bedienen. Al helemaal hoe onze auto's te besturen. Maar wat weten we over ons brein? Aan welke knoppen kunnen we draaien? Bewust of onbewust. 

groep

GEDRAG


Verdieping in ons brein


Wat dieper onder onze hersenpan: hoe werkt dat - het reptielenbrein, zoogdierenbrein respectievelijk de neo-cortex. Wat is hun taakverdeling.? Hoe kan het dat iets simpels als het "aanzetten" van de wenkbrauwen ons beoordeling (svermogen) beinvloedt? 

GEDRAG


MASTER JE MIND


95% Van ons gedrag gaat "op de automaat". Vlak voor je iets gaat doen voorspelt ons brein. Maar betkenisgeving is geen vaststaand gegeven. Je emotie-voorspellende "loop" is tee veranderen. 

GEDRAG


Breinvaria 


Eet meer rode biet! Voor een goede werking (doorbloeding) van je hersenen. 


Hoe zet je 'm uit - je "monkey-mind". Die altijd aanwezige stem in je hoofd. 

RO

GEDRAG


Compassie boven empathie


Bij compassie gaat het niet meevoelen met de ander, maar je betrokken voelen bij die ander. Het evaren van een verlangen om het lijden van een ander te helpen verlidhten. Gericht op actie.  

LATEN WE SAMENWERKEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.