SKILLS

Skills

Taal - als betekenisgeving

Het is Thijs Homan, die me in het voorwoord van ChaordischOrganiseren aán-zet  tot mijmering/ realisatie over taal, frames en betekenis. In welke mate bepaalt taal wat we zien? Wat gaat er aan ons voorbij - terwijl we het ons niet eens "gewaar" zijn. We zitten/ redeneren/ ontvangen vanuit ons eigen "discours". Welk ons met de paplepel is ingegoten. Het laatste wat een vis ziet - is het water. Hoe kunnen wij (jij en ik) er dan voor zorgen dat we desondanks dat water zien.

Skills

Beeldvorming

Wat jij ziet - is niet de waarheid. Bekijk het eens vanuit een ander perspectief. 

Skills

Communicatie

Een bericht/ boodschap komt in meervoud, op verschillende lagen. Aldus Schulz von Thun. 

Skills

Spanning als brandstof

Spanning in je werk. Je haalt de deadline niet, het loopt stroef, afspraken worden niet nagekomen. Je voelt je geïrriteerd of zelfs boos. Maar ook - waar kan het beter, makkelijker, sneller. Dit zien we vaak als probleem. En problemen proberen we te vermijden. Er is een andere kijk. Dat is spanningen te zien als mogelijkheid om vooruit te komen.

Skills

Socratische dialoog

In 1999 NAM ik deel aan de cursus Socratisch gesprek. Wat ik nú nog makkelijk terug haal is dat het een bijzondere ervaring is. Een heel andere (dan normaal/ gewend) manier om met elkaar van gedachten te wisselen. Ik heb aan den lijve ervaren dat het bijna vreemd is dat er niet iemand "gelijk" hoeft te hebben of te krijgen. Dat het mooi is om op elkaar voort te bouwen. De kunst (onder)vinden om elkaar - en daardoor jezelf - beter te leren begrijpen. Leren je eigen oordeel los te laten. Daar is tijd voor nodig, en soms moet je door een irritatiegrens.  Maar uiteindelijk - is het dik de moeite waard! 

Skills


Efficiënt - effectief


Efficiënt is (nog niet) effectief. En zo leidt Lean Six Sigma tot suboptimalisatie. Je kunt optimaliseren wat je wilt, maar je komt (juist daardoor) nooit to de optimaal presterende organisatie. Er kan zelfs een positief effect uitgaan van zaken minder efficiënt te maken. cDit heeft alles te maken met het "bromvliegeffect". Ons gedrag wordt getuurd door kleine dingen, waar je je niet eens bewust van bent. 

Skills


Het bromvliegeffect


Ons gedrag wordt gestuurd door kleine dingen, waar je jen iet eens bewust van bent. Zoals de fameuze vlieg, die geschilderd in urinoirs voorkomt dat er door de heren gespetterd wodt. 

Skills


A3 methodiek


A3 is een formaat voor papier. Op zo’n A3 kun je een heel verbeterplan schrijven. De beknopte ruimte dwingt je om je te beperken tot de hoofdlijnen. Een 7-stappenplan geeft structuur aan de inhoud van zo’n verbetervoorstel. Dit zijn de stappen van het zogenaamde “verbeterwiel”. Binnen Royal FloraHolland - hub Naaldwijk hebben we in een jaar tijd aan de hand van dit verbeter stappenplan ruim 40 (!) problemen opgepakt/ aangepakt. 

Skills


Design thinking


"Ouwerwets" probleemoplossend denken gaat uit van de "snelste weg". Designthinking is een andere manier van denken. het draait van begin af aan om de beleving van de klant/ eindgebruiker. De winst van design-thinking zit hem vooral in de eerste/ tweede fase - wát is het probleem. Vergeet jou aannames en vooroordelen, sta open voor de kalnt/ gebruiker. 

getting teams done

Skills


Feedback


Hoe verander je gedrag? Onderzoek naar de effectiviteit van teams bij Google leert - het belang van het geven van positieve terugblikken: "wat lukt", in plaats van het neutrale "wat heb ik gedaan".  

SKILLS


ONTWIKKELINGS FASEN IN EEN GROEP


Baruch Levine vergeleek in 1979 de ontwikkeling van groepen met de ontwikkeling van de mens. Deze gaat ván grote afhankelijkheid via een opstandige fase naar een volwassen en zelfstandig leven om uiteindelijk ergens te eindigen.


Élke groep maakt zo’n ontwikkeling door. Maar niet alle groepen komen even ver. Door de fasen heen spelen altijd twee thema’s: autoriteit (van de trainer) en intimiteit in de groep (“hoor ik er wel bij”).

Skills

Poolreis ervaring

Augustus 2014 had ik het genoegen een lezing bij te wonen van Marc Cornelissen - poolreiziger. Eén van de weinige mensen die zowel op de geografische Noordpool alsook op de Zuidpool heeft gestaan. Enthousiast verteller die graag leert van zijn ervaringen en deze doorgeeft.


Een laatste reis, april 2015 vanuit Canada worden hem en zijn reigenoot Philip de Roo fataal. Na het uitzenden van een noodsignaal worden ze beide vermist. De eén wordt al snel gevonden, de ander pas weken later. Waarschijnlijk te water geraakt en door onderkoeling om het leven gekomen. 


De herinnering en leerervaring - voor teams - blijf ik zo láng mogelijk vasthouden. 

LATEN WE SAMENWERKEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.