INSPIRATIE


FEEDBACK

Aanspreek pyramide

De eerste laag in de pyramide (nog voór aanspreken) is transparant zijn - in de groep: Als de mensen om je heen in jouw ogen ongewenst gedrag vertonen, vraag je dan jezelf af "ben ik voldoende transparant geweest?". In álles wat je zegt, doet, uitstraalt, verbaal en non-verbaal - is duidelijk wát je van de ander verwacht. Hierdoor is de kans groter dat de ander hiernaar handelt. Stel je hierbij proactief op. Gaat het goed, bijvoorbeeld afspraken worden nagekomen, geef daar dan ook erkenning voor. Zeg de ander wat je goed of fijn vindt. Door gewenst gedag met een compliment te belonen is de kans groter dat het effectieve gedag voortduurt.

Pas "bovenop" een sfeer van transparantie en openheid komt aanspreken - onder 4 ogen. Ben je transparant maar levert dat niet het gewenste gedrag op, spreek de ander dan aan op een constructieve maier. Mét behoud van de werkrelatie. Is het voorval gelegen in het (recente) verleden - dan spreken we van feedback. Beter is het (vanuit het hier en nu - wat er positief aanwezig is) op de toekomst te richten. Feedforward.

 

Confronteren als laatste trede. Heeft transparantie én herhaaldelijk aanspreken geen effect, pas dan komt confronteren in beeld. Confronteren is een zware vorm van aanspreken waarbij de ander niet de mogelijkheid heeft zelf te kiezen wát ermee te doen. De werkrelatie komt onder druk te staan. Doel is nog wel steeds er samen uit te komen.

De brede basis is dus transparant zijn en positief gedag waarderen. Het voelen, verwoorden en kanaliseren van werkgerelateerde "spanningen" naar een goed functionerend werkoverleg voorkomt aanspreken, laat staan confronteren.

 

Als transparant zijn niet genoeg blijkt, dan schakel je eén tandje bij: aanspreken. Daarna schakel je meteen weer terug naar de basis - transparantie en een open sfeer. met complimenteren.  Blijkt herhaaldelijk aanspreken niet genoeg, dan schakel je een niveautje bij: confronteren. Lost het ongewenst gedrag zich op, dan schakel je meteen terug naar de basis van de pyramide. Heeft zelfs confronteren niet het gewenste effect, dan wordt het tijd te escaleren. Schakel hulp in van bijvoorbeeld de leidinggevende, Cirkel-lead en/ of iemand met HR gerelateerde taken.

Gevoels reflectie

Gevoel heeft voorrang, altijd! Bij (hevige) emotie hoort de ander je niet meer. Met het geven van een gevoelsreflectie help je de ander zijn emoties te uiten. Door te benoemen wat je waarneemt. Met zo'n gevoelsreflectie erken je de emotie, en laat je de ander actief merken dat je hem of haar hoort. Pas als álle relevante emotie van dat moment geuit is, staat de ander weer open voor mogelijke oplossingen.

 

Stop met Inhoud - als je emotie bij de ander ziet. Het is (met heftige emotie) als een ballon die op knappen staat - de spanning moet eraf.  Benoem het gevoel wat je bij de ander ziet. Niet als vraag, maar stellend. Het is niet erg als je er een beetje "naast" zit. De ander zal je corrigeren. Ga (pas) terug naar de Inhoud wanneer "de ballon" is leeggelopen.

De  4 B' als hoofd-categorie van gevoelens helpen je bij het benoemen ervan. Bang, Boos, Bedroefd en Blij. Begin bijvoorbeeld met:

- Ik zie dat het je raakt

- Je vindt het spannend

- Je vindt het niet terecht

- Je voelt je aangevallen

- het doet je goed

Positief evalueren

De kracht van gedrag. Een interessant webinar van @Rene Nawijn bij @JobOn.

 

Ván intentie naar daadwerkelijk veranderen. Dat zal alleen gebeuren als je jezelf in beweging zet. 95% Van ons gedrag gebeurt onbewust. Zorg dat je brein activeert in die bewuste 5%. Maak een vliegende start. Want ben je niet binnen 24 uur in beweging, dan volgt er uitstel/ afstel.

 

Voor resultaat -  blijf "gas geven". Bij het halen van resultaat maakt ons brein dopamine aan, het "geluks hormoon". Evalueer dus het positieve. Niet wat er misgaat. Wat ging er goed. Waar krijg je energie van, waar ben je trots op.

 

Uit onderzoek naar de effectiviteit van teams bij Google blijkt - dat teams die positief evalueren, na 3 maand 64% succesvoller zijn dan teams die "neutraal" evalueren.

 

Dus, voor het behalen van daadwerkelijk resultaat - kijk je naar je positieve flow!

 

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.