SCT  Systems Centered Training

Puur Goud - anders kan ik het niet omschrijven - mijn kennismaking met SCT Systems Centered Training. De eerste dag van de jaartraining van Annick Nevejan. Gebaseerd op het werk van Yvonne Agazarian.

 

De belofte is niet meer of minder dan - je brein te veranderen. "Door het oefenen van Functioneel-Subgroepen ontwikkel je nieuwe verbindingen in je brein." Met als opbrengst de communicatie met jezelf en anderen te verbeteren, waardoor je vermogen om anderen te begrijpen en zelf begrepen te worden toeneemt".


Doel van SCT is je persoonlijke energie in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van de groep als geheel. Waar in het dagelijks leven vooral wordt gecommuniceerd op inhoud, kijkt SCT naar de onderstroom. Om eventueel angst en frustratie in de samenwerking te adresseren, die anders gaat belemmeren.

Systeemgericht denken in plaats van persoonsgericht geeft mogelijkheden. Elk systeem is genest in een groter systeem. "Het inzicht dat ieder systeem bestaat in de context van het systeem erboven en zelf de context is voor het systeem eronder". "Vanuit systeemgericht perspectief is het de context, niet de persoon, die bepaalt welke veranderingen tot stand kunnen worden gebracht en hoe. De context is belangrijker dan individuele dynamiek.

"Primair doel van elk menselijk systeem is te overleven, te ontwikkelen, en te transformeren - door het herkennen en integreren van verschillen. Hoe meer verschillen een systeem kan integreren - des te complexer het is - waardoor het zich des te beter kan ontwikkelen. En aangezien de realiteit blijvend veranderd - moeten we om te overleven verschillen kunnen integreren.


Het is lastig om te gaan met verschillen.  Het is eenvoudiger in je eigen sleetse groef te blijven hangen. Want ons brein is streeft naar stabilisering en verkiest daartoe het vertrouwde. Omgaan met verschillen vraagt dat je je intern reorganiseert - waarmee je uit je comfortzone gaat. Op Korte Termijn is dit lastig, voor de Langere Termijn noodzakelijk, om te  overleven.

 

Vraag (bij mij) blijft dan, hoe kan het dat China als vergaand gesloten systeem nog zo goed fucntioneert. Dat kan ten koste van het onderdrukken van minderheden. Naast dat dit maatschappelijk verwerpelijk is, gaat hier koste veel energie verloren.

"Alles wat je ontdekt over structuur en functie op eén systeemniveau binnen een hiërarchie, geldt ook voor alle andere systemen in de hiërarchie. Dus - wat speelt in iemands persoonlijk systeem, speelt ook in het subgroep systeem en ook het systeem als geheel".

 

Dit is een belangrijk gegeven voor managers in het middensegment van organisaties. Zo zijn bijvoorbeeld vergaderingen die op tijd beginnen en eindigen, vaak effectiever in het behalen van doelen. En het verminderen van ja-maar, vaagheid en/ of overbodig taalgebruik vergroot de kans dat de boodschap ook daadwerkelijk overkomt.

 

Hoe kun je het systeem te beïnvloeden, waar jij deel van bent, zodat je leeft in een systeem waar je ook door beïnvloed wilt worden. Welk systeem kies jij?

Het werken met Functionele Subgroepen is een protocol waarmee verschillen worden onderzocht, in plaats van dat ze worden vermeden of uitgroeien tot conflicten. Functionele Subgroepen stellen mensen in staat allereerst met elkaar te verbinden op grond van overeenkomsten, in plaats van te reageren op verschillen. Vanuit ervaren overeenkomsten kunnen kleine verschillen vervolgens worden toelaten.

 

Bij (te) grote verschillend, sluit je je grens. Dit voorkomen vraagt aansluiten op wat iemand zegt - voordat je met je eigen ideeën komt. Het maakt een enorm verschil als mensen eerst ervaren dat ze gehoord worden. Dit verhoogt de kans op effectieve informatie-uitwisseling. In alle gevallen is het zoeken/ behouden van oogcontact belangrijk. Oogcontact houd je in het hier en nu.

Het is belangrijk je niet af te sluiten voor verschillen- want dan worden ze niet gehoord. Het vraagt moed om ze in te brengen. Neem risico. De Systems Centered Training helpt bij in het inbrengen van de stille stem. Met toegeven/ "goed willen doen" of die ander maar voor laten gaan - verlaat je je gezond verstand. Als jij iets inbrengt - ben jij een stem voor het geheel.

 

bronnen

Systems Centered Training, bureau NeveJan 

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.