SKILLS


GROW Coaching

GROW Coaching

GROW staat voor Goals, Reality, Options en Will. Dit zijn 4 stappen van een model voor individuele coaching. Deze 4 stappen brengen structuur in het coaching gesprek. Gericht op resultaat - voor zowel de medewerker als de organisatie. Waar de coachee de onderscheidende bijdrage (aan) levert. De coachee - verheldert het probleem, - komt zelf met ideeën en oplossingen en is verantwoordelijk voor het (gewenste) resultaat.  De coach ondersteunt de medewerker door middel van vragen bij elke stap.

 

Voor je kunt coachen is er een vraagstelling nodig. Vanuit de persoon zelf - (re)actief . De coach kan ook proactief een coach vraag stimuleren, door te benoemen "wat ik merk is ..". "Wil je hierop gecoached worden". "Wat is dan je vraag".  

Stap 1: wat zijn je doelen (Goals) 

De sleutel van het GROW model ligt in het bepalen van het doel. Het doel is - inspirerend - positief gesteld en uitdagend. De coachee wordt uitgedaagd om het te gaan halen. Heg doel is duidelijk en concreet. Zodat het als een magneet gaat trekken Uiteraard gebruiken we daarvoor SMART. Elk doel maken we Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en in Tijd gebonden.

Een selectie van vragen die je bij deze stap  kunt stellen:

 1. welk doel wil je bereiken
 2. wat is het meest ideale resultaat
 3. hoe ziet dat er voor jou uit
 4. wat wil je uit dit gesprek halen, als resultaat
 5. wat wil je echt
 6. waar droom je van
 7. wat zegt dat over jezelf
 8. wat doet het met je
 9. wat wil je veranderen
 10. wat maakt dat (voor je) mogelijk
 11. waar wil je dat ik je mee help
 12. wat maakt dat je het nu niet hebt
 13. wat zou je willen leren
 14. wat zou je tevreden maken
 15. hoe zal je weten dat je het doel bereikt hebt
 16. wat zullen anderen tegen je zeggen
 17. stel je voor, alle belemmeringen zijn weg, hoe ziet het er dan uit
 18. over pakweg 3 maanden. Wat zie je, wat voel je, wat hoor je?

Stap 2: wat is de actuele situatie (Reality) 

Na het vaststellen van het doel is de tweede stap - het onderzoeken van de realiteit. "Om van A naar B te gaan moet je in A zijn”. De coach heeft als doel de coachee te stimuleren tot zelf-evaluatie. Aan de hand van concrete voorbeelden. Hat uitdiepen van de realiteit zorgt ervoor dat de coachee leert en opties gaat genereren.

 

Mogelijke vragen om de actuele situatie te verkennen zijn:

 1. wat is de situatie, wat gebeurt er (nu)
 2. wie, wat, waar, wanneer - hoe vaak gebeurt het
 3. welke impact heeft dit op jou
 4. hoe belangrijk is dit voor jou, wat voel je
 5. heeft het gevolgen voor andere gebieden in je leven
 6. op een schaal van 1 - 10 (waarbij 10 ideaal is), waar sta je nu
 7. op een schaal van 1 -10 hoe ernstig/ dringend is de situatie voor je
 8. wie zijn erbij betrokken
 9. wat heb je al geprobeerd, welke stappen heb je ondernomen
 10. welke vooruitgang heb je al geboekt, resultaten heeft dat opgeleverd
 11. wat heeft je geholpen om tot je resultaat te komen
 12. wat werkt goed, wat brengt je dichterbij je doel
 13. wat brengt je verder weg van je doel
 14. wat maakt dat je jouw doel nog niet hebt bereikt
 15. wat zijn voor jou de belangrijkste belemmeringen
 16. wat wordt er van jou verwacht
 17. wat houd je tegen
 18. is het altijd een probleem of zijn er situaties waarin het goed ging, of beter
 19. waar ben je bang voor, waar schrik je voor terug
 20. wat kan je deze keer anders doen
 21. wat ontbreekt er

 

Als aanvulling hierop kun je mooie oplossingsgerichte vragen stellen, zoals:

- ken je mensen die dit doel al bereikt hebben, die dit wel goed kunnen

- wie of wat zou je kunnen helpen

- kun je het leren van iemand die je kent

- wat doe je in vergelijkbare situaties dat je ook hier zou kunnen gebruiken

 

Stap 3: wat zijn de opties (Options)

Voor bijdragen aan de oplossing van je probleem starten we met een vrije brainstorm. De coach stimuleert de coachee om met ideeën te komen. De coach draagt zelf eventueel ook ideeën aan. Mar zorgt - dat de coachee ze uitwerkt of via die ideeën zelf andere voor hem/ haar betere opties vindt.

 

Om opties te bedenken kun je de volgende vragen stellen:

 1. wat zou je kunnen doen, wat zijn mogelijke opties,
 2. welke ideeën/ alternatieven heb je -
 3. wat denk je dat je moet doen om een beter resultaat te bereiken
 4. wat kan je eerste stap zijn
 5. hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor je
 6. wat is daarin het moeilijkst voor je
 7. als alles mogelijk was, wat zou je doen - als niet je zou tegenhouden
 8. zou er gebeuren als je niets zou doen
 9. wat heeft er eerder gewerkt, kun je dit opnieuw doen
 10. wat zou er gebeuren als je dat deed
 11. wie kan je helpen
 12. wat advies zou je een vriend geven
 13. ken je iemand die een gelijkaardig probleem heeft gekend
 14. welke aanpak zou je verrassen

 

Stap 4: wat ga je doen (Will)

De vierde en laatste stap is een keuze maken uit de opties - en als coachee daar volledig voor gaan. Laat de beslissing door de coachee herhalen, zodat deze zich eraan commit - "daar gaan ik voor!". Kom tot een afsluitend actieplan: wie doe wat, wanneer, binnen welke tijdsperiode

 

Voorbeeldvragen om tot actie te komen zijn:
1. wat ga je doen om je doel te bereiken, hoe kun je het aanpakken,
2. wat is de eerst concrete stap die je nu kunt zetten
3. kan je zeggen hoe dat je dat gaat doen
4. wanneer begin je er aan dat te doen
5. hoe zal je weten dat het je gelukt is - wie moet het weten
6. op een schaal van 1 -10 wat is de kans dat je plan gaat lukken -
7. wat moet er gebeuren om de slaagkans naar een 10 te brengen
8. hoe gemotiveerd ben je om deze optie uit te voeren
9. wat heb je nodig om nog gemotiveerder te zijn
10. welke obstakels staan er in de weg voor je, welke hindernissen verwacht je
11. welke resources heb je die je kunnen helpen
12. wat zou er gebeuren als je het niet zou doen
13. ontbreekt er nog iets
14. heb je daarbij hulp nodig

 

Het is de bedoeling dat door toepassing van het GROW-model er een transformatie op gang komt. In plaats van een eenmalige actie. Het gaat niet om het halen van een doel. Doel is een blijvende gedragsverandering.

 

Bron:

 

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.