Rijnlands organiseren 

Een mooie uiteenzetting over het Rijnlands gedachtegoed, door de founders Harold Janssen & Jaap Peters. In Rijnconsult Business Review. "Een wat meer holistische visie op het wezen van 'het organiseren van organisaties' in relatie tot een West-Europese samenleving". Organiseren is een soort van 3D-schaken zoals het buitenaards wezen Spock deed in de televisie serie Star Trek. Je doet een zet die je kunt overdenken op je eigen bord, maar waarvan je de gevolgen op de naderen borden niet kunt overzien. 


  • Rijnlands is niet de zoveelste organisatieverbetering binnen de harkstructuur.

  • Organisaties kunnen niet samenwerken, alleen mensen kunnen dat. - - Opvallend is dat mensen zonder bedrijfskundige kennis daar vaak handiger in zijn dan mensen behept met de managementlogica.

  • Met name gedurende afgelopen ruim drie decennia is de managementordening ontsnapt uit de fles waarin-ie zat ingekapseld in onze democratische verzorgingsstaat. Overal is ie de norm geworden. We zijn zelfs zo gaan denken.

  • In organisaties wilde iedereen wel iets met manager op z'n visitekaartje - - De managers waren de baas, al dan niet gehinderd door inhoudelijke kennis van zaken.

  • (conform Mathieu Weggeman) Als je 's morgens opstaat doet alles het nog, maar zodra je je organisatie binnenstapt ga je hele gekke dingen doen.

  • De CITO-toets splijt al op jonge leeftijd de samenleving in winners en losers door een eendimensionaal hoog-laag score te hanteren. Dat jouw score spijkerharde consequenties heeft voor je inkomen, gezondheid en levensverwachting.

  • We trekken onze wenkbrauw op als we een persoonlijk begeleidingsplan zitten te schrijven, in plaats van samen op te trekken met het zich ontwikkelende kind.

  • Je kunt kennelijk veel dingen proberen zo planmatig mogelijk te doen. - -Soms levert dat iets op, soms leidt het tot een ramp. Maar in alle gevallen leidt het tot effecten die zich pas op langere termijn openbaren. Een stikstofcrisis bijvoorbeeld.

   

  bron

  Herstel van evenwicht topprioriteit. Het Rijnlands gedachtegoed uitgelegd aan de hand van het 3D-schaakbord van Star Trek, Harold Janssen & Jaap Peters in
  RijnConsult BusinessReview, nr. 8, 2022

  Inspiratie Het 

  Rijnland Model

  WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


  Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

  Met het realiseren van Zelforganisatie.

  Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.