INSPIRATIE


MASTER JE MIND 

Wat kun je doen

ONBEWUST

Voor ons brein is denken een bijproduct.” De belangrijkste functie van ons brein is voorspellen wat er gaat gebeuren. Het is een voorspellingsmachine.

 

Ons brein zit in een zwarte doos; kan er niet uit springen om te checken

Vlak voor je iets gaat doen voorspelt ons brein. Emoties zijn het eindresultaat van deze onbewuste voorspelling. Het brein monitort wat we voelen. En afhankelijk van je achtergrond geef je daar betekenis aan.

 

95% Van ons gedrag gaat "op de automaat". Bij stress al helemaal, wordt ons emotionele brein actief. Dit is is vele malen groter dan de ratio, die in de hersenschors zetelt. Stress en verandering veroorzaken een voorspelling over de toekomst. Ons brein zoekt naar soortgelijke ervaringen - kan ik dat? - wat als .. - en dan .. ?

BEWUST

We hebben controle over zaken die binnen onszelf liggen.  Bijvoorbeeld Victor Frankl. Hij overleefde 3 concentratiekampen. Velen gaven in de kampen de hoop op. Maar enkelen niet, die waren pas dood bij het verlaten van de gaskamer.

de enige vrijheid die we hebben is de vrijheid te kiezen wat iets voor ons betekent

Betekenisgeving is geen vaststaand gegeven! Wanneer ons brein “voorspelt” op basis van negatieve associatie, dan krijgen we negatieve betekenisgeving. Een gedachte houdt niet langer aan dan 17 seconden. Een emotie duurt niet langer dan 6 seconden. We maken zelf herhalende "loops". Om het patroon te doorbreken hebben we andere gedachten nodig, daardoor we andere keuzes maken, waarmee we (voor onszelf) een andere realiteit creëren!

 

Verander je emotie- voorspellende “loop”. Door je bij uitdaging/ stress steeds af te vragen

- wat voel ik (bijv. ik heb een drempel om te gaan netwerken),

- welke betekenis geef ik aan dit gevoel (ik kan falen, worden afgewezen),

- wat voorspel ik daarmee dat er gaat gebeuren (zie je wel). 

emoties zijn te conditioneren

Je betekenisgeving is gecreëerd - een constructie, maar voelt als waar. Het brein maakt namelijk geen onderscheid tussen werkelijk angstig en wat jij voorspelt als angstig. Onze emoties worden gevormd grotendeels gevormd in het gezin van opgroeien, tussen 0 en 7 jaar.

Bronnen:

Om een patroon in ons gedrag te doorbreken moeten we niet een schuld (gevoel) met schuld bestrijden, maar moeten we een stap maken naar een eerstvolgend ietsje beter gevoel.

energie/ trillings frequentie

Amerikaans psychiater David R. Hawkins ontdekte dat alles, ook wij mensen, energie zijn. En dat alles en iedereen een energiefrequentie of trilling heeft. Deze zijn kinesiologisch te meten (door middel van spiertesten). Dit maakt het mogelijk om het gevoels-/ bewustzijnsniveau van iemand in een getal uit te drukken.


De schaal wordt afgebeeld als een pyramide. Lage frequenties staan voor emoties als schuld en schaamte. Waarbij hoge frequenties staan voor bijvoorbeeld liefde en geluk. Je frequentie wordt bepaald door factoren als je fysieke toestand en gedachten van jezelf, maar ook van anderen!


Je trillingsfrequentie trekt trillingen aan van gelijke hoogte. Is je trillingsfrequentie laag, dan trek je negatieve ervaringen aan. Zo kom je in een neerwaartse spiraal terecht. We moeten voorkomen dat we lagere trillingen (door anderen uitgezonden) overnemen. Uitspraken als "nietsnut", "jij kunt het zeker niet", "je bent te dik", en "dat gaat jou nooit lukken", daar moeten we ons verre van houden. Zie voor een prangend voorbeeld.

 

Er zijn verschillende manieren om onze trillingsfrequentie te verhogen. Rechtstreeks via onze ademhaling. Door onze belemmerende overtuigingen om te buigen.  Door ons goed te voeden (ook eten en drinken heeft een trillingsfrequentie) en door te bewegen. Zet die laptop dus met regelmaat uit. Ga een uur wandelen. Doe de dingen die jij leuk vindt.  Want zoals jij naar de wereld kijkt, kijkt de wereld naar jou.

Byron Katie

Wat hier prachtig op aansluit is “the Work” van Byron Katie. Hiermee onderzoek je je gedachten met 4 vragen:

 1. Is het waar?
 2. Kan ik echt weten of dit waar is?
 3. Hoe reageer ik als ik deze gedachte geloof?
 4. Hoe of wie zou je zijn zonder deze gedachte?

 

Met vervolgens een “omkering” van de gedachte - naar het tegenovergestelde, - naar de ander, of naar jezelf.  Blijkt dit net zo waar of zelfs meer. Geef dan per omkering 3 ware voorbeelden uit je leven.

4 STAPPEN VOOR EEN POSITIEVE MINDSET

Een "self-fulfilling prophecy": Gedachten bepalen ons gedrag, wat op zich weer effect heeft op ons gevoel.  Meestal van toepassing op negatieve gedachten. Maar je kunt dit ook omdraaien!

Werk geluk

Je basisgevoel van geluk (dat is los van mogelijke "incidenten") wordt bepaald:

 • voor slechts 10% - door omgevingsfactoren (dus "soit" - dat jij dat miljoen wint ;-)
 • voor 50% door je genen, (met name je geluks-hormoonhuishouding (dopamine, serotonine, endorfine en oxytocine), en
 • wel voor 40% door je eigen gedachten/ gedrag/ keuzes. Déze zijn (dus) beïnvloedbaar.

Wees je bewust. Wat kun jij hieraan doen?! Zoek op waar je goed in bent. Werk aan een combinatie van bouwstenen.


Dank Joanna Hessels, voor een interessante workshop hierover @geluksexpert.com

 

Die 40% wordt (evenredig) bepaald (en in combinatie met elkaar) door 5 bouwstenen: PERMA (ontwikkeld door de Amerikaans Psycholoog Martin Seligman)

 • Positieve emotie; hoe zit je in je vel zitten; haal je hoop en inspiratie uit de zaken die je onderneemt
 • Engagement - betrokkenheid/ bevlogenheid - doe je met passie (in flow) de taken die je uitvoert
 • Relaties - de authentieke connecties - in de mate die past bij jou voorkeuren
 • Meaning - zingeven/ - betekenis geven - bijdragen aan iets groters Religieuzen en spirituelen hebben hier (mogelijk) een voorsprong, en
 • Achievement - het gevoel van prestatie en succes - jezelf uitdagen - en hiermee je positieve zelfbeeld opkrikken

WAT KAN IK VOOR JOU BETEKENEN


Ik help (afdelings) managers en teams in productie, logististiek, dienstverlening of non-profit.

Met het realiseren van Zelforganisatie.

Met als resultaat: meer betrokkenheid, lager verzuim, verantwoordelijkheid en een beter resultaat.