Zelforganisatie

Jacob-zelforganisatie

WIE IS


Jacob van der Wal


Ik ben ervan overtuigd dat medewerkers uitstekend in staat zijn zelf hun werkprocessen te verbeteren. Sterker nog - zij zijn de experts. Ik help hen dat zelf te doen. In de rol van aanjager, trainer, adviseur. Na de benaderingen Lean, Six Sigma en Continu verbeteren kom ik terug bij de kern - Zelforganisatie. 


Uitgangspunten zijn voor mij - teamgericht werken en - het betrekken van de medewerkers. Ik neem uw mensen serieus. En houd van "hands-on" advies. Waar nodig sta ik naast uw medewerkers "met de voeten in de blubber". 


Resultaat is een onherstelbaar verbeterd werkproces. Een verandering die beklijft. Betrokken medewerkers en een verbeterd resultaat. In kwaliteit, doorlooptijd en/ of kosten. 

Zelforganisatie is nooit een doel, maar middel. Voor welk probleem is Zelforganisatie een oplossing? Uitdagingen waarvoor Zelforganisatie vaak een oplossing biedt zijn grofweg onder te verdelen in:

- interne redenen  - bijvoorbeeld om goed opgeleide medewerkers aan te trekken en te behouden,

   oeverloze overleggen in te perken, ellenlange besluitvorming te verkorten , of 

- externe redenen - wendbaar ondernemerschap, snel kunnen reageren op de klant en de markt.


Zelforganisatie werkt niet als je leidinggevenden ontslaat, en vervolgens verwacht dat de medewerkers dan wel zelf gaan sturen. Zelforganisatie werkt ook niet als je doel (alleen maar) is kostenbesparing.


Waarom, waartoe Zelforganisatie en hoevér wil je daarin gaan. Gaat het om volledig autonome teams, cross-functioneel in een "platte" organisatie.  Of bestaande teams "empoweren" om meer initiatief/  verantwoordelijkheid te nemen.


Je bent niet de eerste die hier tegenaan loopt. Ik help je graag, als klankbord, trainer, gids of coach. 

Elementen van Zelforganisatie

Klik en lees

Samenhang

"Het" verhaal waar-óm het organiseren (van werkzaamheden) draait:

 

 1. aanpassen
  als organisatie moet je snel (sneller - snelst kunnen) reageren op veranderingen in de omgeving. Zoals - veranderende regelgeving, - Covid, veranderende klantvraag, en - nieuwe spelers in de markt.

 2. de medewerker als bron:
  medewerkers zijn goed opgeleid, kundig, mondig, rijk geschakeerd/ gevarieerd en willen zinvol bijdragen aan een (hoger) doel. Je komt op je werk zoals je bent (heelheid). Je potentieel, zowel individueel als ten behoeve van de organisatie, wordt zo volledig mogelijk benut.

 3. functionele hiërarchie
  de functionele hiërarchie als "oer-ordenings" principe heeft zijn langste tijd gehad. "Wie het weet mag het zeggen". In plaats van "de baas bepaalt". Managers zijn minder nodig. Sturing/ leiding (geven des te) meer!

 4. zelf-sturen
  werken vanuit het adagium "we doen een taak zelf - tenzij" er plausibele redenen zijn die taak elders te beleggen (vanwege specialisme, ondeelbaarheid van de taak, investering, - -). Dit betreft uitvoerende taken (waar het werk om draait) alsook regeltaken - dat zijn bijkomende taken, waarin voorzien moet zijn om die uitvoerende taak goed te kunnen doen. Denk aan planning, afstemming/ coördinatie, kwaliteit, - -. Samen vormen deze een "hele-taak". Individuen dragen verantwoordelijkheid voor een deelgebied (rol) mét de daarbij behorende bevoegdheid en (resultaat) verantwoordelijkheid.

 5. team
  een team als kleinste bouwsteen van een organisatie. Waarin je je "thuis" kunt voelen. Met heldere structuren voor (werk)overleg en besturing/ besluitvorming ("governance"). Waarbij élke stem wordt gehoord, maar de verantwoordelijke beslist.

 6. purpose/ doel
  Alles wordt langs de meetlat gelegd van - "de bedoeling": "waartoe is deze organisatie op aard". Rechtstreeks resultaat (toegevoegde waarde) leveren aan de klant. Zoals "handen aan het bed" of callcentervragen in 1 keer goed beantwoorden.

Aanbod 


inspiratie - gratis 


Er is niets liever wat ik doe, dan sparren over Zelforganisatie. Met enthousiasme. Eén op eén, met een team (zoals een MT) of in de vorm van een presentatie. Daar "mag je me voor wakker maken". training


Voordoen, samen doen, zelluf doen. Een prima trits van zaken om op inhoud en proces te leren Zelforganiseren. Losstaand of beter als onderdeel van een veranderprogramma. Over:

 • Zelforganisatie of Zelfsturing,
  Holacracy, Sociocratie  
 • evolutionair doel/ purpose 
 • overleg & besluitvorming
 • werken met spanningen
 • - -


begeleiding


"The proof of the pudding is .. in the eating". Nog leuker dan erover praten is het te doén - te  realiseren. Volgens structuuraanpak of middels werkklimaat - richting Zelforganisatie. In de rol van facilitator/ coach help ik de teams het zelf te doen. Dan ben ik graag de tourguide, die met de voeten in de blubber naast de medewerkerrs staat. Met een scherp oog voor het te realiseren doel. 

 • fasen van Zelforganisatie/ teamontwikkeling 
 • procesbegeleiding/ faciliteren


Voor wie ik werkte